ReadyPlanet.com
dot dot


เพิ่มเพื่อน


สั่งจองครุยมวล.

สั่งจองชุดครุยม.วลัยลักษณ์ ปี 2563

1. ราคา

ครุยพร้อมเข็มครุย ราคาเช่า ราคาตัดเช่า ราคาตัดซื้อ
ปริญญาตรี 450 740 1,400
ปริญญาโท 580 850 1,600
ปริญญาเอก 700 950 1,800

ถุงคลุมครุย ราคาใบละ 100 บาท

กรณีเช่าและตัดเช่าชุดครุย มีค่าประกันชุดละ 1,000 บาท จ่ายวันรับชุด และจะได้รับคืนเมื่อคืนชุดเรียบร้อย ครบถ้วน ไม่เสียหาย

 2. วิธีการสั่งจองออนไลน์

     2.1 ดาวน์โหลดใบสั่งจอง ส่งข้อมูลทางไลน์ หรือ facebook (ส่งเป็นรูปภาพและเลือกส่งช่องทางเดียวนะคะ!!)

                

       2.2 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

           🏦 ธนาคารไทยพาณิชย์  

           เลขที่บัญชี : 404-729-4745   

           ชื่อบัญชี : ร้านอมเรศ

       2.3 แจ้งชำระเงิน

      ส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ นามสกุล มาตามช่องทางที่ส่งใบสั่งจอง **

      2.4 เจ้าหน้าที่ร้านแจ้งเลขที่ใบสั่งจองหรือเลขที่ชุด

       ***เลขที่ใบสั่งจอง คือเลขที่ชุดสำคัญมากค่ะ ใช้รับชุด หรือติดตามสถานะชุดกับทางร้านค่่ะ***3. วิธีวัดตัว

“หน่วยวัด เป็นนิ้ว ยกเว้น ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร”
****โปรดระบุ
ส่วนสูงและน้ำหนัก (วัดใหม่ ชั่งใหม่) ด้วยค่ะ สำคัญมาก*****

    3.1 ชุดครุย >> วัดไหล่ - แขนยาว - เสื้อยาว

วิธีการวัดไหล่ : วัดจากหัวไหล่จากด้านซ้ายไปขวา วัดพอดีไหล่จริง

วิธีวัดแขนเสื้อครุยยาว : วัดจากปุ่มกึ่งกลางต้นคอด้านหลังพาดหัวไหล่มาจนถึงปุ่มข้อมือ

วิธีวัดเสื้อครุยยาว : วัดจากปุ่มต้นคอถึงครึ่งหน้าแข้ง