ReadyPlanet.com
dot dot


เพิ่มเพื่อน


สั่งจองครุยม.อ.

สั่งจองชุดครุยม.สงขลานครินทร์ ปี 2563

1.ราคา

ประเภท ค่าเช่า ค่าตัดเช่า ค่าตัดซื้อ
ชุดครุยปริญญาตรี 520 1,200

ผ้ามองตากูร์  2,700

ผ้าเบนาตอง  2,600

ชุดครุยปริญญาโท 570 1,300

ผ้ามองตากูร์  2,800

ผ้าเบนาตอง 2,700

ชุดครุยปริญญาเอก - -

ผ้าแพรซาติน 9,500

ผ้าแพรไดมอนด์ 9,000

ผ้าโซล่อน 8,500

เสื้อราชปะแตนพร้อมเครื่องหมาย 520 1,200 1,800

หมายเหตุ: 

1. กรณีเช่า และตัดเช่าครุยมีค่าประกัน 1,500 บาท จ่ายวันรับชุด และจะได้รับคืนเมื่อคืนชุดเรียบร้อย ครบถ้วน ไม่เสียหาย

2. กรณีเช่า และตัดเช่าเสื้อราชปะแตนมีค่าประกัน 1,000 บาท จ่ายวันรับชุด และจะได้รับคืนเมื่อคืนชุดเรียบร้อย ครบถ้วน ไม่เสียหาย

3. ผ้ามองตากูร์ มีน้ำหนักเบา ยับยาก / ผ้าเบนาตอง เนื้อละเอียด ยับง่ายกว่ามองตากูร์2. วิธีการสั่งจองออนไลน์

2.1 ดาวน์โหลดใบสั่งจอง ส่งข้อมูลทางไลน์ หรือ facebook (ส่งเป็นรูปภาพและเลือกส่งช่องทางเดียวนะคะ!!) 

        

2.2 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

     🏦 ธนาคารไทยพาณิชย์

      เลขที่บัญชี : 404-729-4745  

      ชื่อบัญชี : ร้านอมเรศ

2.3 แจ้งชำระเงิน

      ส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ นามสกุล มาตามช่องทางที่ส่งใบสั่งจอง **

2.4 เจ้าหน้าที่ร้านแจ้งเลขที่ใบสั่งจองหรือเลขที่ชุด

***เลขที่ใบสั่งจอง คือเลขที่ชุดสำคัญมากค่ะ ใช้รับชุด หรือติดตามสถานะชุดกับทางร้านค่่ะ***3. วิธีวัดตัว

“หน่วยวัด เป็นนิ้ว ยกเว้น ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร”
****โปรดระบุ
ส่วนสูงและน้ำหนัก (วัดใหม่ ชั่งใหม่) ด้วยค่ะ สำคัญมาก*****

3.1 ชุดครุย >> วัดไหล่ - แขนยาว - เสื้อยาว - รอบศีรษะ 

 

วิธีการวัดไหล่ : วัดจากหัวไหล่จากด้านซ้ายไปขวา วัดพอดีไหล่จริง

วิธีวัดแขนเสื้อครุยยาว : วัดจากปุ่มกึ่งกลางต้นคอด้านหลังพาดหัวไหล่มาจนถึงปุ่มข้อมือ

วิธีวัดเสื้อครุยยาว : วัดจากปุ่มต้นคอถึงครึ่งหน้าแข้ง

วิธีวัดรอบศีรษะ : วัดรอบศีรษะเหนือหู วัดพอดี

 

2. เสื้อราชปะแตน วัด ไหล่ - แขนยาว - ตัวเสื้อยาว - รอบอก - รอบเอวเสื้อ - รอบคอ - รอบพุง (ถ้ามี)

 

วิธีการวัดไหล่เสื้อราชปะแตน : วัดจากหัวไหล่จากด้านซ้ายไปขวา วัดพอดีไหล่จริง

วิธีวัดแขนเสื้อราชปะแตนยาว : ให้กำมือ วางแขนแนบลำตัว เริ่มวัดจากหัวไหล่พาดยาวตามแขนถึงสันกำปั้น                                           

วิธีวัดเสื้อราชปะแตนยาว : ยืนแขนแนบลำตัว เริ่มวัดจากฐานคอ (ไหปาร้า) ตามแนวยาวลงมาถึงข้อกลางนิ้วหัวแม่มือ

วิธีวัดรอบอกเสื้อราชปะแตน : วัดรอบอกส่วนที่กว้างที่สุด พอให้หมุนสายวัดได้ ไม่ต้องเผื่อ        

วิธีวัดเอวเสื้อราชปะแตน : วัดรอบเอวบริเวณไต้สะดือลงมา 1 ซ.ม.

วิธีวัดรอบคอ : วัดพอดีพอเอาหัวแม่มือสอดระหว่างคอได้